Sabbat

 

Koot van Wyk (DLitt et Phil; ThD)

Besoekende Professor

Kyungpook Nasional Universiteit

Sangju Kampus

Suid Korea

Medeaangehegde Lektor van Avondale Kollege

Australië

26 Februarie 2011

 

Elke hoek van dié nag en dag

is vol van U heiligheid

soos U naderstaan aan my en ander

gelyk aan Adam van ouds in daardie Tuin.

Of ek rus

of ek slaap

as ek wakker word

dan is dit in die arms van U gerustheid.

U omvou my van agter en van voor.

My senu drade geniet die verslapping

en die opgee van enige gejaagdheid,

enige besig wees,

enige kontrole of gekontroleerd te wees,

word vir my n blye genietlikheid

om te kan dink

aan U

my Skepper

my Herskepper

my Verlosser

my Advokaat

my Here wie ek liefhet

op dié, U nag en U dag.

U wou selfs nie opstaan

op dié, U Sabbat nie

maar het gewag tot die eerste werksdag,

Sondag -

ek ek,

rustend op dié, U Sabbat

gaan die Sabbats rus in

wat oorbly vir die volk van God,

omdat ek herdenk

die plaasvervangende Ewige Rus

van U dood,

na die kruis, Vrydag

en voor die opstanding, Sondag

tot my n blye Saterdag -

met U.

Amen